FAQ

De prijslijst van de woningen en de appartementen is te downloaden op de pagina DOWNLOADS.

De verkoop is gestart op vrijdag 26 mei 2023 en de inschrijving sluit op vrijdag 9 juni. Direct daarna vinden de verkoopgesprekken plaats.

In de week van 12 t/m 16 juni 2023 worden de woningen toegewezen. Direct daarna vinden de gesprekken plaats.

Per woningtype zijn er diverse opties zoals uitbouwen, dakkapel etc. De prijslijst voor de grote uitbreidingsopties is te downloaden op de pagina. De opties voor de afbouwfase volgen in een later stadium na het sluiten van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Zowel de eengezinswoningen als de appartementen zijn voorzien van zonnepanelen en deze zijn in de prijs inbegrepen. Indien gewenst kan dit nog verder worden uitgebreid met meer zonnepanelen in het meerwerk, mits dit technisch mogelijk is.

Start bouw is gepland eind 2023 / begin 2024 bij voldoende verkoop van de woningen (70%).

De verwachtte opleverdatum is het tweede kwartaal van 2025.

Naar verwachting in het vierde kwartaal 2023, vier weken nadat de opschortende voorwaarden (o.a. 70% verkocht) zijn vervallen.

De koopsom is opgedeeld in een gronddeel (de koopovereenkomst) en een bouwdeel (aannemingsovereenkomst). Het gronddeel wordt betaald bij levering bij de notaris. Het bouwdeel is opgedeeld in termijnen conform de regeling van Woningborg.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie.

Samen kijken we naar uw wensen en de mogelijkheden met betrekking tot dit unieke nieuwbouwproject in Limmen.

Disclaimer

Top